Algemene bepalingen/ Reglementen Welsh Youngstock Show 2023

 

  1. De aanvang tijd van de show is 09.00 uur. De dagindeling wordt nader bepaald aan de hand van het aantal inschrijvingen.
  2. U kunt uw nummers + catalogus €5,00 (verplicht) afhalen op het secretariaat. Het secretariaat is open vanaf 08.30 uur.
  3. Tijdens de jurering blijven alle pony’s in de ring.  Pony's die de ring uitgaan hebben voorrang op pony's die de ring inkomen.

  Kampioenschappen

     4. In de Veulen- en Jeugdrubrieken worden de merries/ruinen en hengsten in een aparte rubriek geplaatst. Veulens mogen worden vergezeld door hun moeder indien ze nog gezoogd worden. De 1e en 2de geplaatste hengst- en merrieveulens per sectie mogen strijden voor het foal championship en reserve foal championship (rubrieknummers: 1 + 2, 11 +12, 21 + 22, 31 + 32, 41 + 42)

     5. In de jeugdrubrieken worden eerst de jaarlingen en 2- jarige geplaatst en vervolgens de 3-jarigen. De 1ste en 2de geplaatste jaarlingen en de 1ste en 2de  geplaatste 2-jarigen en de 1st en 2de geplaatste 3 jarige strijden vervolgens om het Youngstock championship en reserve youngstock championship per sectie. (Rubrieksnummers: 3 t/m 8, 13 t/m 18, 23 t/m 28, 33 t/m 38, 43 t/m 48)

     6. Voor het adult championship en reserve championship mogen uit elke rubriek de 1ste en 2de geplaatste hengsten, merries & ruinen deelnemen. (rubrieksnummers: 9 + 10, 19 + 20, 29 + 30, 39 + 40, 49 + 50 + 61)

  1. Deze 6 kampioenen + reserves strijden vervolgens om het Overall section champion en reserve overall section champion.
  2. Alle sectie kampioenen en reserve sectie kampioenen strijden aan het einde van de show om het Overall supreme championship + reserve.
  3. Alle foal champions + reserve en youngstock champions + reserves per sectie mogen deelnemen aan het overall foal & overall youngstock championship
  4. Kampioenschap - Beste ruin van de show. Er is een nieuw kampioenschap toegevoegd aan deze show. De 2 hoogst geplaatste ruinen uit de in hand rubrieken (1 t/m 50) en rubriek 61 mogen deelnemen aan dit kampioenschap.
  5. De kampioen beste ruin van de show + reserve & beste sportpony aan de hand + reserve mogen deelnemen in het overall supreme championship.

  - Pony’s die deelnemen aan rubriek 61 mogen ingevlochten worden.

  Mini & performance kampioenschappen

  12. Er is een kampioenschap voor de jeugd (leeftijd < 18 jaar). Vanuit de 1e en 2e geplaatsten uit de leading rein, first ridden, young handlers en ridden juniors wordt            de overall mini champion (rubrieksnummers: 51 t/m 55)

  13. Uit de 1e en 2e geplaatsten uit de rij-, men- en tuigrubrieken wordt de performance champion gekozen. (rubrieksnummers: 56 t/m 60)

  14. De begeleiders/voorbrengers dienen minimaal 14 jaar oud te zijn en dienen verplicht correct gekleed in het wit of Engels Tenue in de keuringsbaan te verschijnen.   (m.u.v. young handlers rubrieken).

  15. Young handlers dienen een veiligheidscap te dragen. Uitgesloten van deelname:
      - Hengsten

       - Merries met een veulen aan de voet.

  16. Leading rein: open voor geregistreerde Welsh secties A en B, merries of ruinen niet groter dan 122cms en berijders met een leeftijd van 3 t/m 8 jaar.
  De teugels gaan direct van het bit naar de hand van de berijder. De lead rein mag alleen zijn vastgemaakt aan de neusriem; aan het zadel mogen geen extra
  voorzieningen zitten.

  17. First ridden: open voor geregistreerde Welsh sectie A en B, merries of ruinen, Pony’s met een maximale stokmaat van 128 cm. 
  - Pony’s galopperen niet in de groep, behalve in de individuele presentatie als daarvoor wordt gekozen.

  18a. Rubriek 55 t/m 60; De menner / voorbrenger van een hengst dient de leeftijd van 14 jaar te hebben tijdens de show.  

  18b. Rubriek 55 t/m 60; De berijder van een hengst dient de leeftijd van 12 jaar te hebben tijdens de show.  

  1. Binnen de keuringsbaan is een zweepje met een maximum lengte van 75 cm toegestaan. Andere hulpmiddelen zijn verboden, ook langs de zijkant van de ring. Hier wordt op gecontroleerd. Bij de rijrubrieken zijn sporen niet toegestaan, wel een zweepje met een maximum lengte van 75 cm toegestaan.
  2. Voor het toilet gelden de volgende regels: Invlechten: Sectie A, B, C en D invlechten van manen en/of staart niet toegestaan. M.u.v. rubriek 61 WPBR: invlechten van manen en staart toegestaan. Het is verboden de staartdracht der pony’s kunstmatig te verhogen op straffe van uitsluiting.
  3. Dieren, die aan een besmettelijke ziekte (lijken te) lijden, kunnen na onderzoek door een dierenarts van deelname uitgesloten worden. Een geldige influenza-enting wordt dringend aangeraden.
  4. De organisatie heeft het recht rubrieken te splitsen of samen te voegen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
  5. Veulens dienen te allen tijde aangelijnd te zijn.
  6. De deelnemers worden geacht op tijd in de voorring aanwezig te zijn. Nadat de rubriek is gestart en de ring is gesloten door de ringmeester worden deelnemers die zich te laat melden niet meer toegelaten tot de keuring.
  7. De beslissing van de jury is bindend.
  8. Dierenwelzijn: Er zal op toegezien worden, dat de aanbevelingen uit Nota Dierenwelzijn/Gids goede praktijken m.b.t. keuringen en keuringstoilet, opgevolgd worden door zowel de organisatie als de deelnemers. Waarbij het verboden is om tastharen geheel te verwijderen. Het is niet toegestaan om de haren aan de binnenzijde van de oorschelp af te scheren, omdat deze de uitwendige gehoorgang beschermen. Overmatig uitstekende haren mogen worden afgeknipt. Wij vragen u ook op het gewicht van uw pony te letten, overgewicht is schadelijk voor de gezondheid van ieder dier, maar zeker voor jonge dieren.
  9. De stichting Welsh Select Sale & Youngstock show aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of ongelukken (aan dieren, deelnemers, medewerkers, bezoekers en functionarissen) op het keuringsterrein of in onmiddellijke omgeving daarvan ontstaan.
  10. Door het enkele feit van inschrijving voor de show verklaart de deelnemer zich aan bovenstaande bepalingen te onderwerpen.


  Voor meer informatie info@welshselectsale.nl