Algemene bepalingen/ Reglementen Welsh Select Sale Show 2024

 

  1. De aanvang tijd van de show is 14.00 uur. De dagindeling wordt nader bepaald aan de hand van het aantal inschrijvingen.
  2. U kunt uw nummers + catalogus €5,00 (verplicht) afhalen op het secretariaat. Het secretariaat is open vanaf 12.30 uur.
  3. Tijdens de jurering blijven alle pony’s in de ring.  Pony's die de ring uitgaan hebben voorrang op pony's die de ring inkomen.
   Voor de gebruiks/rijrubrieken moet de pony een minimale leeftijd van 4 jaar hebben. 

  Kampioenschappen

     4. In de Veulen- en Jeugdrubrieken worden de merries/ruinen en hengsten in een aparte rubriek geplaatst. Veulens mogen worden vergezeld door hun moeder indien ze nog gezoogd worden. De 1e en 2de geplaatste hengst- en merrieveulens per sectie mogen strijden voor het foal championship en reserve foal championship (rubrieknummers: 1 + 2, 13 +14, 25 + 26, 37 + 38, 49 + 50)

     5. In de jeugdrubrieken worden eerst de jaarlingen en 2- jarige geplaatst en vervolgens de 3-jarigen. De 1ste en 2de geplaatste jaarlingen en de 1ste en 2de  geplaatste 2-jarigen en de 1st en 2de geplaatste 3 jarige strijden vervolgens om het Youngstock championship en reserve youngstock championship per sectie. (Rubrieksnummers: 3 t/m 8, 15 t/m 20, 27 t/m 32, 39 t/m 44, 51 t/m 56)

     6. Voor het adult championship en reserve championship mogen uit elke rubriek de 1ste en 2de geplaatste hengsten, merries & ruinen deelnemen. (rubrieksnummers: 9 + 10, 11 + 12, 21 + 22, 23 + 24, 33 + 34, 35+36 , 45+46, 47+48 , 57+58 , 59+60)

  1. Deze kampioenen + reserves strijden vervolgens om het Overall section champion en reserve overall section champion.
  2. Alle sectie kampioenen en reserve sectie kampioenen strijden aan het einde van de show om het Overall supreme championship + reserve.
  3. Alle foal champions + reserve en youngstock champions + reserves per sectie mogen deelnemen aan het overall foal & overall youngstock championship
  4. Kampioenschap - Beste ruin van de show.  De 2 hoogst geplaatste ruinen uit de in hand rubrieken (1 t/m 60)  mogen deelnemen aan dit kampioenschap.
  5. De kampioen beste ruin van de show + reserve mogen deelnemen in het overall supreme championship.

  Mini & performance kampioenschappen

  12. Er zijn diverse kampioenschappen voor de jeugd (leeftijd < 18 jaar).
  Best young handler of show:

  Vanuit de 1e en 2e geplaatsten uit de young handlers wordt  de best young handler and best reserve young handler of show gekozen  (rubrieksnummers: 63+64)

  Overall mini champion:

  Vanuit de 1e en 2e geplaatsten uit de leading rein, first ridden, best young handler + reserve wordt  de overall mini champion gekozen  (rubrieksnummers: 61 ,62 & best young handler + reserve best young handler)

  Overall junior ridden champion:

  Vanuit de 1e en 2e geplaatsten uit de rubriek ridden junior (onder de 18 jaar) wordt de overall junior ridden champion gekozen. (rubrieknummers: 65,67)

  Overall performance champion:

  13. Uit de 1e en 2e geplaatsten uit de rij-, men- en tuigrubrieken wordt de overall performance champion gekozen. (rubrieksnummers: 66 , 68 , 69 , 70 71)

  14. De begeleiders/voorbrengers in alle rubrieken dienen minimaal 14 jaar oud te zijn en dienen verplicht correct gekleed in het wit of Engels Tenue in de keuringsbaan te verschijnen.   (leeftijd m.u.v. young handlers rubrieken).

  15. Young handlers dienen een veiligheidscap te dragen. Uitgesloten van deelname:
      - Hengsten

       - Merries met een veulen aan de voet.

  16. Leading rein: open voor geregistreerde Welsh secties A , merries of ruinen niet groter dan 122 cm en berijders met een leeftijd van 3 t/m 8 jaar.
  De teugels gaan direct van het bit naar de hand van de berijder. De lead rein mag alleen zijn vastgemaakt aan de neusriem; aan het zadel mogen geen extra
  voorzieningen zitten.

  17. First ridden: open voor geregistreerde Welsh sectie A en B, merries of ruinen, Pony’s met een maximale stokmaat van 137.5 cm. 
  - Pony’s galopperen niet in de groep, behalve in de individuele presentatie als daarvoor wordt gekozen.

  18a. Rubriek 61 t/m 70; De menner / voorbrenger van een hengst dient de leeftijd van 14 jaar te hebben tijdens de show.  

  18b. Rubriek 61 t/m 70; De berijder van een hengst dient de leeftijd van 12 jaar te hebben tijdens de show.  

  1. Binnen de keuringsbaan is een zweepje met een maximum lengte van 75 cm toegestaan. Andere hulpmiddelen zijn verboden, ook langs de zijkant van de ring. Hier wordt op gecontroleerd. Bij alle rijrubrieken zijn sporen niet toegestaan, wel een zweepje met een maximum lengte van 75 cm.
  2. Voor het toilet gelden de volgende regels:
   Invlechten: Sectie A, B, C en D invlechten van manen en/of staart niet toegestaan. M.u.v. rubriek WPBR: invlechten van manen en staart toegestaan.
   Het is verboden de staartdracht der pony’s kunstmatig te verhogen op straffe van uitsluiting.
  3. Dieren, die aan een besmettelijke ziekte (lijken te) lijden, kunnen na onderzoek door een dierenarts van deelname uitgesloten worden. Een geldige influenza-enting wordt dringend aangeraden.
  4. De organisatie heeft het recht rubrieken te splitsen of samen te voegen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
  5. Veulens dienen te allen tijde aangelijnd te zijn.
  6. De deelnemers worden geacht op tijd in de voorring aanwezig te zijn. Nadat de rubriek is gestart en de ring is gesloten door de ringmeester worden deelnemers die zich te laat melden niet meer toegelaten tot de keuring.
  7. De beslissing van de jury is bindend.
  8. Dierenwelzijn: Er zal op toegezien worden, dat de aanbevelingen uit Nota Dierenwelzijn/Gids goede praktijken m.b.t. keuringen en keuringstoilet, opgevolgd worden door zowel de organisatie als de deelnemers. Waarbij het verboden is om tastharen geheel te verwijderen. Het is niet toegestaan om de haren aan de binnenzijde van de oorschelp af te scheren, omdat deze de uitwendige gehoorgang beschermen. Overmatig uitstekende haren mogen worden afgeknipt. Wij vragen u ook op het gewicht van uw pony te letten, overgewicht is schadelijk voor de gezondheid van ieder dier, maar zeker voor jonge dieren.
  9. De stichting Welsh Select Sale show aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of ongelukken (aan dieren, deelnemers, medewerkers, bezoekers en functionarissen) op het keuringsterrein of in onmiddellijke omgeving daarvan ontstaan.
  10. Door het enkele feit van inschrijving voor de show verklaart de deelnemer zich aan bovenstaande bepalingen te onderwerpen.

   

  29. Dit jaar zullen alle kampioenschappen s'avonds plaatsvinden.

  Dit zal volledig zijn in avond/ gala stijl , inclusief muziek , verlichting en gezelligheid.

  Om mee te doen aan de kampioenschappen adviseren wij voorbereid te zijn en voor de zekerheid avond kleding mee te nemen.

  Ondanks de kledingvoorschriften zijn dichte schoenen verplicht!

  Ook het dragen van een cap bij de rijrubrieken en handlers < 14 jaar blijft verplicht!

  Toegestaan:

  Smoking, Pak , Gala jurk , Wedstrijdtenue : zwart of blauw jasje met blouse en plastron , Glitters (spray) , Feestjurkjes , Glitterpak/jasjes

  (Let wel op dat er genoeg bewegingsruimte is om te kunnen rennen/rijden)

   

   

  Niet toegestaan :

  Verkleed kleding ( denk hierbij aan elfjes etc. ) , Schmink , kleursprays, open schoenen , grove glitters op lijf en hoofd van de pony.

  Voor meer informatie zie de speciale kledingvoorschriften pagina.


  Voor meer informatie info@welshselectsale.nl