Algemene bepalingen/ Reglementen Welsh Youngstock Shows 2020

 

 1. De aanvang tijd van de show is om 09.00 uur. We beginnen met de Part Bred Rubrieken gevolgd door de secties A, B, C, D, na iedere sectie volgen de kampioenschappen per sectie aan het einde van de Show aan de hand volgen de diverse Overall Kampioenschappen.
 2. U kunt uw nummers afhalen op het secretariaat. Het secretariaat is open om 08.00 uur. Daar kunt u ook uw inschrijfgeld betalen en daar kunt u ook de catalogus € 5,00 (verplicht) ophalen.
 3. De show geschiedt op catalogus volgorde. Tijdens de jurering blijven alle pony’s in de ring. Pony's die de ring uitgaan hebben voorrang op pony's die de ring inkomen.
 4. In de Veulen- en Jeugdrubrieken worden de merries en hengsten in een aparte rubriek geplaatst. Veulens mogen worden vergezeld door hun moeder indien ze nog gezoogd worden. De 1e en 2de geplaatste hengst- en merrieveulens per sectie mogen strijden voor het foal championship en reserve foal championship
 5. In de jeugdrubrieken worden eerst de jaarlingen en 2- jarige geplaatst en vervolgens de 3-jarigen. De 1steen 2de geplaatste jaarlingen en de 1ste en 2de geplaatste 2-jarigen en de 1steen 2de geplaatste 3 jarige strijden vervolgens om het Youngstock championship en reserve youngstock championship per sectie.
 6. De eerst geplaatste pony ontvangt een Rood, de 2e geplaatste een Blauw en de 3e geplaatste een Geel rozet. Alle overige deelnemers ontvangen een Groen rozet.

De kampioenen worden steeds per rubriek en per sectie gehuldigd.

 1. Er zijn de volgende prijzen te behalen per sectie:

Foal champion + reserve, youngstock champion + reserve. Deze 2 kampioenen + reserves strijden vervolgens om het algemeen sectie kampioenschap en reserve sectie Kampioenschap.

Let op!! Om het algemeen sectie kampioenschap dient gestreden te worden, dit houdt in dat er minimaal 2 deelnemers in een sectie aanwezig dienen te zijn. Mocht dit niet het geval zijn dat wordt er ook geen Sectiekampioenschap uitgegeven.

Uw pony kan indien alleen in een sectie wel Veulenkampioen, Jeugdkampioen van zijn/haar sectie worden. De jury bepaalt of uw pony kampioenswaardig is. Als dat zo is mag deze pony wel meestrijden om het Overall supreme champion of show.

 1. Alle sectie kampioenen en reserve sectie kampioenen strijden aan het einde van de Show om het Overall supreme championship en reserve.
 2. Mini & performance champion: Er is een kampioenschap voor de jeugd (leeftijd < 18 jaar). Vanuit de 1e en 2e geplaatsten uit de Leading rein, First ridden en Young handlers wordt de Mini Champion gekozen.

Uit de 1e en 2e geplaatsten uit de rij-, men- en tuigrubrieken wordt de Performance Champion gekozen.

 1. Voor het toilet gelden de volgende regels: Invlechten: Sectie A, B, C en D invlechten van manen en/of staart niet toegestaan

Part Bred: invlechten van manen en staart toegestaan. Het is verboden de staartdracht der pony’s kunstmatig te verhogen op straffe van uitsluiting.

 1. Dieren, die aan een besmettelijke ziekte (lijken te) lijden, kunnen na onderzoek door een dierenarts van deelname uitgesloten worden. Een geldige influenza-enting wordt dringend aangeraden.
 2. De organisatie heeft het recht rubrieken te splitsen of samen te voegen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
 3. De begeleiders/voorbrengers dienen minimaal 14 jaar oud te zijn en dienen verplicht correct gekleed in het wit of Engels Tenue in de keuringsbaan te verschijnen. (m.u.v. young handlers rubrieken). Young handlers dienen een veiligheidscap te dragen.
 4. Binnen de keuringsbaan is een zweepje met een maximum lengte van 75 cm toegestaan. Andere hulpmiddelen zijn verboden, ook langs de zijkant van de ring. Hier wordt op gecontroleerd. Bij de rijrubrieken zijn sporen niet toegestaan, wel een zweepje met een maximum lengte van 75 cm toegestaan.
 5. Veulens dienen te allen tijde aangelijnd te zijn.
 6. De deelnemers worden geacht op tijd in de voorring aanwezig te zijn. Nadat de rubriek is gestart en de ring is gesloten door de ringmeester worden deelnemers die zich te laat melden niet meer toegelaten tot de keuring.
 7. De beslissing van de jury is bindend.
 8. Dierenwelzijn: Er zal op toegezien worden, dat de aanbevelingen uit Nota Dierenwelzijn/Gids goede praktijken m.b.t. keuringen en keuringstoilet, opgevolgd worden door zowel de organisatie als de deelnemers. Waarbij het verboden is om tastharen geheel te verwijderen. Het is niet toegestaan om de haren aan de binnenzijde van de oorschelp af te scheren, omdat deze de uitwendige gehoorgang beschermen. Overmatig uitstekende haren mogen worden afgeknipt. Wij vragen u ook op het gewicht van uw pony te letten, overgewicht is schadelijk voor de gezondheid van ieder dier, maar zeker voor jonge dieren.
 9. De stichting Welsh select sale & youngstock show aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of ongelukken (aan dieren, deelnemers, medewerkers, bezoekers en functionarissen) op het keuringsterrein of in onmiddellijke omgeving daarvan ontstaan.
 10. Door het enkele feit van inschrijving voor de show verklaart de deelnemer zich aan bovenstaande bepalingen te onderwerpen.


  Voor meer informatie info@welshselectsale.nl